Ondersteuning thuis Organisatie Werken bij Andere initiatieven Contact
Buurtdiensten

De beste ondersteuning thuis!

De beste ondersteuning thuis!

Langer zelfstandig thuis blijven wonen? Buurtdiensten biedt de beste ondersteuning thuis!

Vragen of overstappen? 

Heeft u vragen, wilt u huishoudelijke hulp of begeleiding aanvragen of wilt u overstappen naar Buurtdiensten? Neem dan contact op via:

T 085 0403 790
E info@buurtdiensten.nl

KvK nummer 08200738

Indicatie en eigen bijdrage

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp heeft u een Wmo-indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Voor de meeste hulp en ondersteuning die de gemeente aanbiedt betaalt u ‚ā¨ 19,00 per maand. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten: een eigen bijdrage. Wilt u meer weten over deze eigen bijdrage neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Bent u niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over de zorgverlening van het Buurtdienstenteam kunt u dit bespreken met het team zelf. Indien dit niet leidt tot een oplossing zal het team de regiocoördinator inschakelen die in overleg met u zal proberen een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is per mail te bereiken via klachten@buurtzorgnederland.com

Post kunt u sturen naar:
Buurtdiensten
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 69
7600 AB Almelo  

Bekijk hier de klachtenregeling

Bekijk hier het klachtenjaarverslag 2022

Melding Huiselijk Geweld

Buurtdiensten volgt de Meldcode Huiselijk Geweld op het moment dat er vermoedens zijn van huiselijk geweld of mishandeling. Voor meer informatie over het gebruik van de meldcode zie rijksoverheid.nl


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.